sábado, 28 de abril de 2012

Auto Coaching


VirtualitzaT ara

PosaT al dia en l'us de Internet i les eines de la comunicació

+ Gooev OS


Especial Seniors Seniores i Silvers


et pujem als núvols


Les petites organitzacions estan millor en els núvols

Promotor - OrientaT
ORIENTAT Ver Ficha article:OrientaT1 Ones de revitalització per els sectors en els territoris del Valles Oriental i del riu Congost